Tələbə Şurası

UFAZ Tələbə Şurasının vəzifələri:

- Tələbələrin nümayəndələrinin vəzifələrini qorumaq və dəqiq müəyyənləşdirmək;

- Şuraya hər il rəhbərlik etmək üçün ədalətli və şəffaf seçkilərin təşkili;

- Bütün kurs və ixtisaslar üzrə tələbələr arasında ünsiyyət və dəstəyin inkişafı məqsədilə tədbirlər keçirərək akademik mükəmməlliyin artırılması;

- UFAZ tələbə təcrübəsini müxtəlif klublar və fəaliyyətlər yaratmaq yolu ilə tanıtmaq;

- Tələbələrin şəxsi və təşkilatçılıq bacarıqlarını inkişaf etdirmək;

- Şirkətlər və mütəxəssisləri UFAZ-ın fəaliyyətinə cəlb etməklə tələbələrə erkən karyera yollarını inkişaf etdirməyə kömək etmək;

- Tələbələr, müəllimlər və işçilər arasında səmərəli ünsiyyətə kömək etmək;

- Tələbələrin hüquqlarını UFAZ rəhbərliyində təmsil etmək, UFAZ-da tələbə həyatının müxtəlif sahələrində şəffaf və aydın təkliflər səsləndirmək.