Data Elmi və Süni İntellekt üzrə Magistratura Proqramı

Untitled design (35)

Proqramın Təsviri

Data Science və Artificial Intelligence (DSAI) magistr proqramı əsasən Big Data və Artificial Intelligence (Süni İntellekt) sahəsi olmaqla UFAZ-ın müasir 800 TFlop PARSEC superkompüterləri ilə təcrübələrə əsaslanaraq paralel və paylanmış şəkildə hesablamaların aparılması, görüntülərin işlənməsi və şəbəkələrin istifadə olunması sahələrinə fokuslanır.

Xüsusilə UFAZ üçün nəzərdə tutulan bu poqram həm Azərbaycan şirkətlərinin istedadlı kompüter proqramçıları ehtiyaclarını nəzərə alaraq, həm də Azərbaycanda müasir mövzular üzrə yüksək səviyyəli kompüter mütəxəssislərinin inkişafı üçün hazırlanmışdır.

Proqram qabaqcıl proqramlaşdırma, şəbəkə, paylanmış və paralel proqramlaşdırma, stoxastik optimallaşdırma, məlumatların yaradılması, görüntü təhlili (peyk görüntü analizi), görüntü sintezi (oyunlar və animasiya üçün) və əlbəttə ki, kollektiv zəkaya malik kompleks sistemlərdə və üstəlik süni intellekt sahəsinin ən müasir nailiyyətlərindən olan Simvolik və İzahediləbilən Süni intellekt istiqamətində nəzəri və praktik təlimləri özündə birləşdirir. Hər mövzu üçün tədris Fransanın ən yüksək kompüter elmləri laboratoriyalarındanın tədqiqatçıları olan dosent və tam professorlar tərəfindən aparılır.

Bu magistr proqramı Tətbiqi Komputer Elmləri sahəsindədir və bütün mövzular tətbiqi, praktik məşğələlərlə müşayiət olunacaq:

  • bütün tələbələr üçün nəzərdə tutulan noutbuklarda,
  • praktik şəbəkə təcrübəsi üçün bütün lazımi şəbəkə avadanlığı ilə təchiz olunmuş xüsusi laboratoriyada,
  • eyni maşınlardan hazırlanmış, qrup halında birlikdə işləyən, hesablama-intensiv tədqiqat layihələri üçün> 800 TFlops PARSEC superkompüterdə.

İkinci semestr yalnız şirkətlərdə və ya tədqiqat laboratoriyalarında 6 aylıq sənaye təcrübəsinə təcrübəsinə həsr olunacaqdır.

Kurikulum

Keçidə daxil olaraq kurikulum barədə ətraflı məlumat ala bilərsiniz

Proqramı bitirdikdə əldə olunan biliklər

Böyük Verilənlər Bazası və Süni Zəka bank sahələrində, şəbəkə şirkətlərində, eyni zamanda oyun və görüntü sahələrində, logistika və nəqliyyat şirkətlərində ən çox ehtiyac duyulan sahələrdir.

Proqramın məzunları, Böyük Verilənlər Bazasının təhlili və Dərin öyrənmə proqramlarını inkişaf etdirmək üçün xüsusi təcrübə şansı əldə edəcək, eyni zamanda paylanmış, şəbəkələşən və görüntülənən proqram təminatı üzrə ixtisaslaşa biləcəklər.

Bu kurrikulumda layihə idarəetməsi, kommunikasiya və biznes yaratma bacarıqları da inkişaf etdirilir və bu o deməkdir ki, bu magistratura dərəcəsini qazananlar arasında yüksək səviyyəli tətbiqi proqramçılardan və kompüter elmləri mütəxəssislərindən tutmuş şirkət rəhbərləri və CEO-larına qədər geniş peşə sahibləri, həmçinin süni intellekt və Big Data sahələri üzrə Azərbaycanın gələcək araşdırmaçıları olacaq potensial doktorantura namizədləri olacaq.

İlkin Şərtlər

  • Komputer elmlərinin müxtəlif ixtisaslarla əlaqəli olması və fərqli sahələrdə tətbiqini nəzərə alaraq, tətbiqi elmlərdə (fizika, kimya) bilik və bacarıqları olan və komputer elmlərinin bütün sahələrində sürətli öyrənmə potensialına sahib güclü və çalışqan namizədlər
  • Müasir bilik və tətbiqi bacarıqlar:
  • - Linux / Unix əməliyyat sistemi (sistemin idarə edilməsi, dövrlər, dəyişənlər və s.,)
  • Ən populyar prosedur və obyekt yönümlü proqramlaşdırma bacarıqları (C / C ++ / Java / Python)
  • TCP/IP şəbəkə
  • Məlumat bazaları, PHP/MySQL
  • Web proqramlaşdırma (müştəri/server modeli, Javascript)

Bu proqramın məqsədi sadalanan bacarıqları təməl şəkildə aşılamaq deyil: Bu bacarıqlar UFAZ-ın DSAI magistr proqramına daxil olmamışdan əvvəl əldə olunmalıdır.