Tədqiqat departamentinin strukturu

UFAZ Tədqiqat Departamentinin hazırkı strukturu

  • Tədqiqat Şurası: əsas strateji və müzakirə orqanı
  • Fransadan dəvət olunmuş müəllimlər və ADNSU-nun yerli müəllimləri tərəfindən tədqiqatın koordinasiyası: icra və koordinasiya rolu.

Tədqiqat Şurası:

UFAZ TŞ UFAZ-ın tədqiqat fəaliyyətinə nəzarət edən və onun strateji prioritet istiqamətlərini müəyyən edən məsləhətçi orqandır. O, öz müzakirələrini ADNSU-nun rektoru və Unistra prezidenti tərəfindən təsdiqləndikdən sonra UFAZ-ın rəhbər komitəsinin təsdiqinə təqdim edir.

  • TŞ-a UFAZ-ın hər iki tərəfdaşı, yəni ADNSU və Unistranın nümayəndələri həmsədrlik edir: Unistra-nın elmi işlər üzrə vitse-prezidenti və ADNSU-nun elmi işlər üzrə prorektoru.
  • Vəzifəsi üzrə üzvlər: UFAZ-ın direktoru; UFAZ-ın baş katibi; UFAZ-ın Unistra üzrə koordinatoru.
  • Elmi şura UFAZ-ın elmi sahələrində (geniş mənada, məsələn, informatika, kimya, yer elmləri) fəal alim kimi tanınan ingilisdilli üzvlərdən ibarətdir: ADNSU-nun rektoru tərəfindən təyin edilən 3 üzvü; Unistra Prezidenti tərəfindən təyin edilən 3 üzvü: UFAZ-ın elmi məsləhətçiləri.

Təyin edilmiş üzvlərin ümumi sayı 12-dən çox olmamalıdır.

TŞ məsləhətçi rola malikdir və UFAZ rəhbərliyi tərəfindən ildə ən azı iki dəfə çağırılır.

Əsasən UFAZ-ın elmi strategiyasını müzakirə edir və Rəhbər Komitənin müəyyənləşdirdiyi strategiyaya uyğun əməliyyat və avadanlıq büdcəsini təklif edir.

TŞ aşağıdakı məsələlər üzrə məsləhətlər verir:

  • Elmi strategiya: Tədqiqat proqramı və koordinasiya, komandaların tərkibi; laboratoriya ilə bağlı tədqiqat müqavilələri siyasəti; laboratoriyanın texnologiya transferi siyasəti və elmi məlumatların yayılması.
  • Resursların idarə edilməsi: Tələb olunacaq büdcə və onun komandalar arasında bölüşdürülməsi; tələb olunan insan resursları, tədqiqat vasitəsilə təlim siyasəti; binaların və avadanlıqların bölüşdürülməsi, habelə onlardan istifadə üsulları.

UFAZ-ın elmi məsləhətçisi:

UFAZ-ın müəyyən etdiyi elmi sahədə tanınmış mütəxəssis kimi UFAZ-da aparılan elmi-tədqiqat işlərinə nəzarət edir, davam edən və yeni elmi-tədqiqat işlərinin daha da inkişafına öz töhfəsini verir.