UFAZ-ın icra komitəsi

UFAZ-ın operativ idarəçiliyi Azərbaycan tərəfini təmsil edən İcraçı Direktor və Fransız tərəfini təmsil edən Baş Katib tərəfindən həyata keçirilir. Eyni zamanda Strasburq Universitetində müvafiq layihə Koordinatoru təyin edilmişdir.

İcraçı Direktor, Baş Katib və Koordinator Rəhbə Komitənin qərarlarını, Pedoqoji Komitənin tövsiyyələrini icra edir və gündəlik inzibati və texniki məsələləri həll edir.

İcraçı Direktor və Baş Katib müvafiq olaraq ADNSU və Unistranın rəhbərliyi altında UFAZ-ın gündəlik idarəçiliyində bərabər hüquqlu fəaliyyət göstərirlər.